piątek, 9 lutego 2018

Zapomniana ulica Potok w Zawierciu bez oświetlenia

Ulica Potok to licząca ponad 300 metrów droga znajdująca się na osiedlu Zuzanka w Zawierciu. Znajduje się przy niej 8 domów. Wydaje się, że ulica została zapomniana przez urzędników, ponieważ od początku jej istnienia nie ma tam oświetlenia, a jej stan jest opłakany.


Drogą można dojechać z ulicy Strumień do skrzyżowania ulic Zacisze z Łamaną. W 2005 pojawiły się tam pierwsze budynki. Obecnie znajduje się tam 8 gospodarstw domowych. 

Do Portalu OtoZawiercie.pl zwrócił się jeden z mieszkańców tej ulicy. Zwrócił uwagę na to, że od samego początku przy drodze nie ma żadnego oświetlenia, a z roku na rok stan drogi jest coraz gorszy. Poprosiłem o więcej informacji, dlaczego tak jest, rzecznika Urzędu Miasta w Zawierciu.

- Ulica Potok nie jest drogą gminną - odpowiedział krótko rzecznik UM, Marcin Wojciechowski. 

Jak udało mi się ustalić, z formalnego punktu widzenia jest to droga niepubliczna, czyli właściwie droga wewnętrzna. Oznacza to, że jest niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej.

- Właściciele tutejszych działek zrzucili się i oddali po kawałku swojego terenu, aby wytyczyć drogę. Sami ją właściwie robiliśmy. Wszystkie media czyli wodę, kanalizację i prąd założyło miasto. Podatki zarówno od drogi jak i gruntów płacimy do miasta, więc czegoś tutaj nie rozumiem. Może mamy nie płacić i za te pieniądze założyć sobie oświetlenie? Stan drogi jest opłakany i są dziury na pół metra. Chcieliśmy, aby Miasto Zawiercie uregulowało tą sytuację i przejęło ulicę i pisaliśmy do urzędu jakiś czas temu w tej sprawie, ale nic od tej pory ruszyło - powiedział dla OtoZawiercie.pl mieszkaniec ulicy, Tomasz Szymula.

Podpisy w tej sprawie zbierał Przewodniczący Osiedla Zuzanka Tomasz Dudek.

- Interweniowałem w tej sprawie. Udało mi się z pomocą prawną przygotować dokumenty, aby mieszkańcy odstąpili ten teren formalnie i żeby to przejęło miasto. Mieszkańcy muszą złożyć akces, że są tym zainteresowani. 11 września złożyłem pismo w tej sprawie, wraz z jego integralną częścią czyli z załącznikiem z podpisami mieszkańców w ilości 8 podpisów. Wniosek w powyższej sprawie został również złożony jesienią na Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, ale do dzisiaj nie ma odpowiedzi - tłumaczy Tomasz Dudek.

W piśmie złożonym przez Przewodniczącego Osiedla czytamy:

"Zarząd Osiedla Zuzanka (...) kolejny już raz zwraca się o niezwłoczne przeprowadzenie prac mających na celu wykonanie oświetlenia przy ul. Potok. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż mieszkańcy wyrażają swój dalece idący niepokój wobec stanowiska Prezydenta Miasta Zawiercie Witolda Grima, który bagatelizując wcześniejsze wnioski mieszkańców w przedmiocie oświetlenia, swym stanowiskiem w sposób świadomy naraża zarówno zamieszkałych jak i innych uczestników ruchu na utratę majątku, zdrowia, a nawet życia. Wobec powyższego mając na względzie poprawę bezpieczeństwa na ulicy Potok, mieszkańcy domagają się aby oświetlenie zostało wykonane jak najszybciej i to jeszcze przed okresem zimowym"

Na to pismo odpowiedział Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych, Marek Borowik.

"   W pierwszej kolejności należy podnieść, iż zlokalizowana na działkach gruntu 21/9 i 181/7 arkusz mapy 23 droga (ulica Potok) ma charakter drogi wewnętrznej, stanowiącej współwłasność kilkunastu osób fizycznych, w przysługującym im ułamkowym udziale w całości nieruchomości. Tym samym brak jest podstaw prawnych do finansowania ze środków publicznych Gminy Zawiercie budowy oświetlenia. Dodać należy, iż finansowanie budowy oświetlenia łączy się nie tylko z budową słupów oświetleniowych, lecz również z utrzymywaniem opraw świetlnych, a także i przede wszystkich z finansowaniem kosztów dostarczanej do nich w kolejnych latach energii elektrycznej. 
   Gmina Zawiercie jako jednostka samorządu terytorialnego takich kosztów ponosić nie może, gdyż wydatkowanie środków publicznych z budżetu miasta na ten cel byłoby niezgodne z prawem. Jednocześnie należy podkreślić, iż działając w imieniu jednostki pomocniczej - Osiedla Zuzanka jako Przewodniczący Zarządu powinien Pan posiadać wiedzę w zakresie możliwości finansowania zadań własnych przez Gminę Zawiercie. 
   Teren stanowiący współwłasność osób fizycznych winien być utrzymywany (w tym oświetlony) ze środków finansowych tych osób, a stawianie przez Pana organowi wykonawczemu gminy zarzuty świadomego narażania zarówno zdrowia jak i życia świadczy o braku znajomości przepisów prawa w tym zakresie."

Sprawa zakończyła się obecnie na tym, że przygotowywane są dokumenty mające na celu przejęcie ulicy przez Miasto Zawiercie. Nie wiadomo jednak, jaka będzie decyzja miasta i jakie będą dalsze losy ulicy i jej mieszkańców.

- Na chwilę obecną to wygląda, ze Urząd Miasta w Zawierciu nie jest zainteresowany sprawą i nie chcą pomóc mieszkańcom - ocenia Tomasz Dudek w rozmowie z OtoZawiercie.pl.

8 komentarzy:

 1. Panie Dudek, ja tu czegoś nie rozumiem....Czy ma pan choć elementarne pojęcie o sprawie jaką się pan zajmuje strojąc z siebie fachowca? Czy nie rozumie pan, że nie wystarczy by kilka osób dało troszkę ziemi ze swojej - w dalszym ciągu - prywatnej działki na zrobienie tzw. drogi wewnętrznej, by fakt ten uznać w świetle obowiązującego prawa za wystarczający by gmina mogła tam wykonać oświetlenie i np. asfalt? To takie trudne do pojęcia? To po co się chłopino pchasz do "władzy" jak o tym pojęcia nie masz? Wybrukuj sobie na własnej działce chodnik do kibelka w kącie działki i zażądaj by gmina zrobiła tam oświetlenie. To jest dokładnie taka sama sytuacja!

  OdpowiedzUsuń
 2. Szanowny Anonimowy
  Zgodnie ze Statutem Osiedla Rozdział III, §8 do jednych z zadań Zarządu Osiedla należy, w przypadku punktu:
  1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Osiedla.
  oraz punktu
  5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Osiedla i jego mieszkańców.
  I tak było również w tym przypadku. Do zadań Zarządu Osiedla nie należy analiza stanu prawnego, gdyż od tego w Urzędzie Miejskim jest właściwa komórka organizacyjna, która po rozpoznaniu sprawy powinna skontaktować się z mieszkańcami i poinformować co należy zrobić, aby zaspokoić ich potrzeby.
  Natomiast bezsporną kwestią w przedmiotowej sprawie pozostaje fakt, że mieszkańcy ulicy Potok nie mają oświetlenia, a po stronie władz gminy wyczuwalna jest metoda tzw. spychologii gdzie najlepiej by było, aby wszystkimi problemami obarczyć mieszkańców.
  Najlepszym tego przykładem jest pismo zastępcy Prezydenta Pana Marka Borowika, który w piśmie z dnia 19 września 2017 r. skierowanym do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zuzanka udzielając odpowiedzi pisze cyt. „ Dodać należy, iż finansowanie budowy oświetlenia łączy się nie tylko z budową słupów oświetleniowych lecz również z utrzymaniem opraw świetlnych, a także i przede wszystkim z finasowaniem kosztów dostarczanej do nich w kolejnych latach energii elektrycznej” . Jak wynika z powyższego, Pan Borowik nawet się nie pokusił, aby udać się na ulicę Potok i sprawdzić jaki jest stan faktyczny, gdyż słupy oświetleniowe już od dawna na ulicy Potok wpisują się w jej infrastrukturę.
  Odnosząc się natomiast do treści zamieszczonego pod artykułem komentarza nasuwają się nieodparte wrażenia, że w dalszym ciągu są jeszcze osoby, które wychodzą z założenia aby nic nie robić i którym najlepiej wychodzi krytykowanie.
  Tym samym mając na względzie zaspokajanie potrzeb mieszkańców, pozostaje mieć tylko nadzieję, że najbliższe wybory przyniosą korzystne dla gminy zmiany. Zmiany, które pozwolą mieć świadomość, że nie tylko mieszkańcy są dla gminy, lecz w pierwszej kolejności to gmina ma stwarzać odpowiednie warunki dla zaspakajania najważniejszych potrzeb mieszkańców.

  Z wyrazami szacunku
  Tomasz Dudek Przewodniczący Osiedla Zuzanka

  OdpowiedzUsuń
 3. Ale na mapach ta droga figuruje jako ULICA Potok. Ktoś to nadał i zatwierdził. Czyli jest to prywatna,wewnętrzna droga czy ulica posiadająca nazwę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i nadal nie wiemy,czy jest to prywatna droga czy ulica?

   Usuń
 4. Haha Tomasz Dudek to osoba która robi dużo szumu bo chce zostać radnym a na niczym się nie zna. Mechanik z niego był mizerny, rzeczoznawca też. Przewodniczący osiedla z niego taki że wszystko co robi jest bez sensu, ale za wszelką cenę się udziela i się chce pokazać.

  OdpowiedzUsuń
 5. A Panu Borowikowi, to kto robił oświetlenie i brukował ulicę w Skarżycach?! Dobrze się dojeżdża do "chatki" panie Borowik?!

  OdpowiedzUsuń
 6. jeśli to nie jest teren Gminy Zawiercie to niestety nikt nie może podpisać się pod tym żeby pieniądze z budżetu miasta przeznaczyć na oświetlenie terenu nie będącego własnością gminy- grozi za to dyscyplina finansów publicznych.
  a wydzielenie terenu z działek prywatnych pod drogę wewnętrzną może mieć nazwę tylko inwestować w tą drogę powinni właściciele działek chyba że zostały one przekazane gminie.

  OdpowiedzUsuń
 7. Na ul.kwiatowej tez brakuje oświetlenia

  OdpowiedzUsuń

Redaktor Portalu OtoZawiercie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz propagujących przemoc.


reklama
http://picasion.com/