wtorek, 22 grudnia 2015

WYWIAD z Prezydentem Witoldem Grimem

Zapraszam na wywiad z Prezydentem Zawiercia Witoldem Grimem. Grudzień to idealny czas do podsumowań i o to właśnie poprosiłem Pana Prezydenta. To również okazja do porozmawiania o planach na przyszły rok. Zachęcam do czytania!Jakub Kosoń: Niedługo minie rok odkąd objął Pan stanowisko prezydenta miasta. Jak Pan ocenia ten czas?
Witold Grim: Dokładnie 4 grudnia minął rok, odkąd mieszkańcy powierzyli mi najważniejszą funkcję w mieście, czyli urząd Prezydenta Miasta. Przez ten rok udało się wiele zrobić. Przy dobrej współpracy z radnymi wszystkich opcji politycznych oraz z moimi współpracownikami zrealizowaliśmy szereg inwestycji komunalnych. Wszystkie te zadania, zgodnie z zapisami budżetu miasta warte są około 28 mln zł. W tym roku przebudowaliśmy wiele ulic i chodników. Powstały nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Rok 2014, to także finał realizacji unijnych inwestycji, takich jak budowa kompleksu rekreacyjnego u źródeł rzeki Warty, budowa Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, czy realizacji projektu polegającego na walce z wykluczeniem cyfrowym wśród najuboższych mieszkańców naszego miasta. W tym roku rozpoczęliśmy również aktualizację Strategii Rozwoju Zawiercie 2025 Plus, którą cały czas wdrażamy. W tym dokumencie wyznaczyliśmy misję i główne cele strategiczne miasta, którego rozwój opiera się na takich funkcjach, jak: mieszkania dla zawiercian, praca i czas wolny - czyli szeroko rozumiana rekreacja. Przez pierwszy rok mojej kadencji udało się powołać Agencję Rozwoju Zawiercia, której głównym zdaniem jest poszukiwanie inwestorów, którzy zechcą u nas tworzyć nowe zakłady pracy. Wykonaliśmy szereg inwestycji służących rekreacji mieszkańców, jak budowa nowych boisk, czy siłowni pod chmurką. Niedawno zakończyliśmy również rewitalizację skweru przy ulicy Reymonta. Jeśli chodzi o mieszkania, to przygotowujemy się do budowy trzech bloków komunalnych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. W tym roku złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy nowych bloków. Miniony rok był dobry dla naszego miasta, tym bardziej, że świętowaliśmy setną rocznicę uzyskania praw miejskich. Oczywiście mam świadomość, że ciągle jest wiele do zrobienia. 

Podsumujmy te ostatnie miesiące. Co udało się zrobić, z czego jest Pan najbardziej zadowolony?
Trudno jest wskazać tę konkretną rzecz, która przynosi najwięcej satysfakcji. Wszystkie zrealizowane inwestycje, plany i zamierzenia cieszą. Do najistotniejszych zaliczam wszystkie działania, które przyczynią się do rozwoju naszych terenów inwestycyjnych. Wśród nich jest uruchomienie procedury przetargowej na budowę kolejnego etapu drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej, która połączy się z ulicą Wojska Polskiego. To pozwoli lepiej skomunikować nasze tereny inwestycyjne z Drogą Krajową 78 i mam nadzieję, że z przyszłą obwodnicą Zawiercia. W ramach zadania wybudowane zostanie kolejne rondo w mieście przy ul. Wojska Polskiego. Na to przedsięwzięcie pozyskaliśmy środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej. Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji podziękowania należą się panu naczelnikowi Wojciechowi Mikule i wszystkim pracownikom Wydziału Inwestycji Projektów. W tym okresie przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek w sprawie poszerzenia granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o działki SAG – obszar „A” o powierzchni ponad 23 hektarów. Teraz czkamy na decyzję Rady Ministrów w tej sprawie. Rozmawiamy z inwestorami, którzy wyrazili chęć zakupu terenów w strefie, które objęte są KSSE. Czekam cierpliwe na decyzję rządu w tej sprawie. Mam również olbrzymią satysfakcję z wybudowania chodnika w Łośnicach. Mieszkańcy od kilkunastu lat zbiegali o inwestycję, która znacząco podniosła bezpieczeństwo pieszych. 

Jeśli jesteśmy już przy inwestycjach – co z zawierciańską Strefą Aktywności Gospodarczej? Jakie są dalsze plany na jej rozwój i czy są nowi inwestorzy?
We wrześniu działalność w strefie rozpoczęła firma „Promar” Sp. z o.o. Inwestycję rozpoczęła również firma „Rem-Bud”. Pozostałe przedsiębiorstwa w Strefie Aktywności Gospodarczej, czyli: „Intercor” Sp. z o.o. oraz P.H.P.U. „ZAK” swoje  plany inwestycyjne przesunęły na 2016 rok. Obecnie Agencja Rozwoju Zawiercia prowadzi 35 projektów co oznacza, że potencjalni inwestorzy potwierdzili zainteresowanie działkami w SAG. Wśród tych inwestorów, siedmiu  złożyło już listy intencyjne i oczekuje na przetargi. Pierwszy przetarg odbędzie się pod koniec stycznia 2016r. Kolejny zaplanowany jest pod koniec lutego. Dalszy rozwój SAG „A” to kolejne inwestycje w infrastrukturę. W 2016 roku zaplanowano budowę kolejnego odcinka ulicy Technologicznej, która umożliwi dojazd do 6 działek. Rozpoczęto również podziały geodezyjne kolejnych terenów w celu wydzielenia  mniejszych działek, na które jest największe zapotrzebowanie. Prowadzimy także rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, by wypracować koncepcje zagospodarowania i uzbrojenia terenów należących do Skarbu Państwa.

Jakie są plany na 2016 rok, jakie inwestycje przewiduje się na ten okres? Co będzie priorytetem?
O wielu inwestycjach już powiedziałem, szczególnie o tych, które dotyczą Strefy Aktywności Gospodarczej. Po stronie wydatków majątkowych w projekcie budżetu miasta na przyszły rok zapisaliśmy również szereg innych inwestycji. Priorytetowymi zadaniami będą te, które będziemy realizować z środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dużym wyzwaniem będzie rewitalizacja zabytkowego osiedla „TAZ”. Przymierzamy się również do zakupu nowoczesnego i proekologicznego taboru autobusowego, który wykorzystamy na potrzeby transportu publicznego w naszym mieście. Nadal będziemy przebudowywać drogi i chodniki oraz dobudowywać oświetlenie uliczne. Termomodernizować będziemy budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Choć nad przyszłorocznym budżetem pracujemy już od jakiegoś czasu, to proszę pamiętać, że  będzie uchwalany przez Radę Miejską. Dodatkowo chciałbym również podkreślić, że budżet ma charakter otwarty i podlega licznym nowelizacjom, w ramach których wprowadzane są do niego kolejne zadania, czy też zabezpieczane środki własne na realizacje unijnych projektów.   

Tak jak Pan wspomniał, obecnie trwają prace nad przyszłorocznym planem finansowym dla miasta. Jaki będzie, Pana zdaniem, ten budżet?
Projekt uchwały, który przedłożyliśmy radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jest przede wszystkim budżetem zrównoważonym, przygotowanym na miarę naszych możliwości finansowych. Szacowane dochody budżetowe wyniosą ok. 155.5 mln zł, natomiast zaplanowane wydatki ukształtują się na poziomie 155.3 mln zł. Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczonych zostanie ponad 33 mln zł. W sumie na oświatę miasto wyda 49 mln zł, wydatki na pomoc społeczną ukształtują się na poziomie ok. 11 mln zł, na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano 4.7 mln zł, dla wsparcia fundacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę ponad 700 tys. zł. W budżecie, zgodnie z decyzją radnych, wyodrębniony został również fundusz sołecki, który przeznaczony zostanie na realizację zadań zgłoszonych przez sołtysów ze Skarżyc, Pomrożyc, Karlina i Łośnic. O projekcie budżetu rozmawiałem również ze wszystkimi radnymi. Efektem tych spotkań są 23 zadania zgłoszone przez każdego radnego, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu. 

W tym roku obchodziliśmy jubileusz stulecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Czy wszystkie zamierzenia związane z tym udało się zrealizować?
Do przygotowania programu obchodów Roku 100-lecia Zawiercia zaprosiliśmy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Wiele z tych inicjatyw udało się zrealizować. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom i stowarzyszeniom za ich pomysłowość i kreatywność oraz za to, że zgłoszone przez nich propozycje realizowali we własnym zakresie, czasami przy niewielkiej pomocy ze strony Urzędu Miejskiego, czy też Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie chciałbym oceniać imprez, których organizacja leżała po stronie miasta. Te wydarzenie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, co mnie, jako gospodarza miasta, bardzo ucieszyło. Duża frekwencja towarzyszyła imprezom organizowanym w kulminacyjnym punkcie obchodów, czyli podczas Wielkich Urodzin Miasta i powiązanym z nimi Dniom Zawiercia. Równie dużo mieszkańców kibicowało kolarzom podczas Tour de Pologne. W naszym mieście, w kategorii miast startowych, na linii startu pojawiło się najwięcej kibiców. To cieszy i pokazuje, że niewielkie w skali całego kraju miasto, potrafi organizacyjnie sprostać wymogom międzynarodowej imprezy sportowej. 

W ostatnich miesiącach zorganizowano wiele interesujących wydarzeń sportowych takich jak m.in. Tour de Pologne czy też mecz Polska-Węgry. Czy w 2016 roku znajdzie się również coś ciekawego dla miłośników kultury? Co to będzie? 
Obecnie trwają prace nad budżetem. Równolegle przygotowywany jest roczny kalendarz imprez, które zaprezentujemy na początku przyszłego roku. Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że w programie znajdą się wszystkie sztandarowe imprezy kulturalne, które co roku organizowane są w naszym mieście. Dodam przy tym, że na szeroko rozumianą działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury przewidzieliśmy w projekcie przyszłorocznego budżetu ok. 2.4 mln zł. W Nowy Rok wejdziemy Koncertem Sylwestrowym zespołów „Klimat” oraz „Video”.

...a jakie sportowe imprezy szykuje miasto w najbliższym czasie?
W przygotowywanym programie imprez znajdą się również wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Jesteśmy w stałym kontakcie z różnymi związkami sportowymi i organizatorami prestiżowych wydarzeń sportowych. W Roku 100-lecia Zawiercia, ale także w latach poprzednich, nasze miasto wyrobiło sobie opinię dobrego współorganizatora meczów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych oraz wyścigu Tour de Pologne. Jesteśmy dla głównych organizatorów tych wydarzeń sprawdzonym partnerem. Prowadzimy różne rozmowy, a o ich rezultatach będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

1 komentarz:

Redaktor Portalu OtoZawiercie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz propagujących przemoc.


reklama
http://picasion.com/