wtorek, 22 sierpnia 2017

Zmiany w stopie bezrobocia w województwie śląskim

W Polsce bezrobocie jeszcze nigdy nie było na tak niskim poziomie. Z prognoz wynika, że już w tym roku będziemy je liczyć w tysiącach, a nie milionach. Jak na tle kraju wypada województwo śląskie? Jak zmienia się stopa bezrobocia i jakie są perspektywy? Sprawdźcie!


 
Czym jest stopa bezrobocia?

Zanim przedstawimy szczegółowe dane na temat stopy bezrobocia w województwie śląskim warto wyjaśnić precyzyjnie ten termin. Izabela Foltyn - specjalistka z portalu www.praca-jaworzno.pl wyjaśnia, że jest to stosunek osób bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo, czyli osób znajdujących się w wieku produkcyjnym, zdolnych do pracy. Należy mieć świadomość, że jest to nieprecyzyjny parametr mierzenia bezrobocia. Dlaczego tak jest? Nie każdy bezrobotny rejestruje się w urzędzie pracy. Wiele osób, zwłaszcza młodych, decyduje się na samodzielne poszukiwanie pracy. Istnieje również zjawisko odwrotne. Część obywateli pracując na czarno, rejestruje się jako bezrobotni i pobiera zasiłek, pomimo wykonywania zawodu. 

Jak stopa bezrobocia wpływa na gospodarkę?

Wysoka stopa bezrobocia ma oczywiście negatywny wpływ na gospodarkę i hamuje jej rozwój. Jeśli natomiast jest niska Produkt Krajowy Brutto rośnie, obywatele mają więcej środków do wydawania i sprzedaż wzrasta. Należy również zauważyć, że w przypadku niskiego bezrobocia mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Co to oznacza? To przede wszystkim wzrost pensji, ponieważ pracodawca musi się postarać, by zatrzymać lub przyciągnąć do swojej firmy najlepszych specjalistów.

Bezrobocie na Śląsku w porównaniu z resztą kraju

Śląsk wypada kolejny rok bardzo dobrze na tle kraju. W naszym województwie stopa bezrobocia wynosi 5,7%, co plasuje nas na drugim miejscu w Polsce. Mniejsze bezrobocie odnotowano jedynie w Wielkopolsce – 4,2%. Średnia w kraju to 7,2%, jednak niestety w dalszym ciągu niektóre regiony zmagają się z dwucyfrowym bezrobociem. Przoduje tutaj województwo warmińsko-mazurskie 12,1%, jednak to również tam najszybciej rośnie obecnie zatrudnienie.

Zmiany stopy bezrobocia w 2017 w województwie śląskim

Stopo bezrobocia pod koniec czerwca wynosiła w województwie śląskim 5,7%, co oznacza, że bez pracy pozostawało 104 951 ludzi. Można tu zauważyć spadek o 3600 osób w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na przestrzeni ostatniego roku jest to stała tendencja. Wyjątkami są jedynie styczeń i luty, gdzie bezrobocie nieznacznie podskoczyło o 0,2%, jednak jest to typowe zjawisko, które obserwujemy co roku i jest ona związane z martwym sezonem występującym po okresie świąteczno-sylwestrowym.

informacja-miesięczna-1200.png
W analogicznym okresie stopa bezrobocia wynosiła na Śląsku aż 7,2%, a 130 693 osoby nie mogły znaleźć wtedy pracy. W ciągu roku zaobserwowaliśmy więc wyraźną poprawę sytuacji, ponieważ ilość osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o ponad 25 tysięcy. Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych jest po raz kolejny w Bytomiu - 6 406 osób, czyli stopa bezrobocia wynosiła tu 14,2 % - prawie dwa razy więcej niż średnia dla całej Polski. Podobnie sytuacja wygląda w Sosnowcu (6 165 osób) i Częstochowie (5 773 osoby). Najniższe bezrobocie odnotowano w powiecie będzińsko-lędzińskim (744 osoby), jednak trzeba mieć również świadomość, że są to powiaty o bardzo małej liczbie mieszkańców.

Niską stopą bezrobocia mogą pochwalić się Katowice. Dane z maja tego roku wskazują na 2,5%. Jest to jednak statystyka, która sprawdza się dla każdego miasta wojewódzkiego. W województwie śląskim osobami bezrobotnymi są większości kobiety, które stanowią 57,1% wszystkich osób zarejestrowanych.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Osoby, które pozostają bez pracy mają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza form aktywizacji zawodowej. W województwie śląskim są one również popularne. Ponad 8 tysięcy osób skorzystało z formy zatrudnienia, jaką jest staż, zdobywając w ten sposób niezbędne doświadczenia. Ponad 2 tysiące osób brało udział w praca społecznych , a tysiąc w robotach publicznych. Urzędy pracy sfinansowały ponadto szkolenia do prawie 500 osób, podnosząc ich kwalifikacje zawodowe.


artykuł sponsorowany

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Redaktor Portalu OtoZawiercie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez czytelników. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabronione jest umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz propagujących przemoc.


reklama
http://picasion.com/